Manvotionals

Manvotional: Sila účelu

Manvotional: The Cardinal Virtues - Justice

Výňatok z hlavnej hodnoty spravodlivosti z roku 1902.

Manvotional: The Cardinal Virtues - Wisdom

Esej o kardinálnej cnosti múdrosti

Manvotional: The Cardinal ctnosti - striedmosť

Manvotional: The Bull’s-Eye Lantern

Manvotional: The Cardinal Virtues - Courage

Skutočná odvaha je preto jednoducho vykonateľom príkazov múdrosti a spravodlivosti.

Manvotional: Disciplína - prostriedok k cieľu

Disciplína je kľúčom k úspechu. Získajte viac z nej prečítaním tejto eseje.

Manototional: Be Faithful

Opäť sa musíme stať mužmi, ktorí majú iba jeden princíp, jedno slovo, jednu prácu, jednu lásku; jedným slovom, muži so zmyslom pre povinnosť. Toto je zdroj energie.