Rozhodovanie

Ako sa rozhodnúť ako Ben Franklin

Ben Franklin bol fanúšikom pro a con chartu a pridal svoj vlastný šmrnc tým, že svojim rôznym motívom dal rôznu váhu.

Matica rozhodovania Eisenhowera: Ako rozlišovať medzi naliehavými a dôležitými úlohami a dosiahnuť skutočný pokrok vo vašom živote

Matica rozhodovania Eisenhowera: Ako rozlišovať medzi naliehavými a dôležitými úlohami a dosiahnuť skutočný pokrok vo vašom živote

Byť rozhodujúci

Rozhodujúci muž je pod tlakom pokojný a chladný; je to typ človeka, ktorý sa ujíma zodpovednosti; má cieľ a smer; on je muž s plánom.